login icon Logowanie / Rejestracja phone icon (58) 346 61 52 | Kontakt: sklep@kozlek.pl
Twój koszyk
Na razie nie masz żadnych produktów w koszyku.
Zapraszamy na zakupy!

| Drukuj |
dostawa 0 zł
Regulamin sklepu kozlek.pl
Postanowienia ogólne
§1
Przedsiębiorcą odpowiedzialnym za realizacje zamówień oraz właścicielem domeny i sklepu internetowego www.kozlek.pl jest:

Przedsiębiorcą odpowiedzialnym za realizacje zamówień oraz właścicielem domeny i sklepu internetowego www.kozlek.pl jest:

Sklep „Kozłek” z siedzibą w Sopocie.
NIP: 957-056-68-61, REGON: 190862228.

Dane teleadresowe (również do realizacji reklamacji):
ul. Oskara Kolberga 11
81-881 Sopot
e-mail: Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Dane rachunku bankowego:
Numer rachunku: 40 1160 2202 0000 0000 8655 0080
Nazwa: Sklep Zielarsko-Medyczny „Kozłek” Danuta Broniarek – Zamrzycka
Adres: ul. Oskara Kolberga 11, 81-881 Sopot

zwany dalej Sprzedającym.
§2
Sprzedający działa na podstawie zaświadczenia Państwowego Nadzoru Farmaceutycznego z dnia 20 kwietnia 1998 roku upoważniającego go do obrotu detalicznego środkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi.
§3
Do złożenia zamówienia w sklepie internetowym www.kozlek.pl konieczna jest akceptacja niniejszego Regulaminu.
§4
Sprzedający zobowiązuje się dostarczać produkty bez wad i wydać je Kupującemu w terminie nie dłuższym niż 30 dni licząc od dnia zawarcia umowy.
Ochrona danych osobowych
§5
Dane osobowe klientów sklepu www.kozlek.pl są przetwarzane przez Sprzedającego, będącego Administratorem danych osobowych, na niżej określonych zasadach:

a) powierzone dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji umowy oraz, za dodatkową zgodą Kupującego, w celach:
  • badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Sprzedającego - zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  • wysłania przez firmę Ceneo Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182 na adres e-mail zdefiniowany w zamówieniu, jednorazowej ankiety dotyczącej programu "Zaufane Opinie",
  • wysłania przez Sprzedającego na adres e-mail zdefiniowany w zamówieniu, jednorazowej ankiety dotyczącej programu badania jakości „5x5”,
  • obsługi konta Kupującego w programie lojalnościowym Sprzedawcy,
  • wysyłania przez Sprzedającego na adres e-mail Kupującego ciekawostek z dziedziny żywności ekologicznej i zdrowego żywienia.

b) odbiorcami powierzonych danych osobowych są wyłącznie:
  • DHL International GmbH (wyłącznie w celu realizacji usługi dostawy towaru),
  • Ceneo Sp. z o.o. (w celu realizacji usługi dostawy towaru w ramach serwisu Sendit oraz w celu wysłania jednorazowej ankiety dotyczącej programu "Zaufane Opinie") ,
  • InPost Sp. z o.o. (wyłącznie w celu realizacji usługi dostawy towaru).

c) dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych,

d) zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., Kupujący ma prawo do dostępu do danych dotyczących Kupującego, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także o prawo do przenoszenia danych,

e) powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa,

f) podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne,

g) zgoda na przetwarzanie danych w celu innym niż realizacja umowy jest dobrowolna i nieuzależniona od realizacji umowy,

h) powierzone dane osobowe będą przechowywane na czas realizacji umowy, Administrator może przechowywać dane osobowe dłużej, ale stanie się tak wyłącznie z uzasadnionych powodów, jeżeli prawo zezwala na takie przechowywanie,

i) Kupujący ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w razie uznania, że przetwarzanie powierzonych danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych.

j) Podanie danych osobowych Kupującego jest wymogiem umownym. Konsekwencją nie podania danych osobowych jest brak możliwości wykonywania Umowy.
Produkty
§6
Sprzedający prowadzi sprzedaż wyłącznie produktów oryginalnych, dopuszczonych do sprzedaży na terenie Unii Europejskiej i dostępnych bez recepty.
§7
Ceny wszystkich produktów podane są w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
§8
Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów prezentowanych na stronie sklepu internetowego www.kozlek.pl. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny.
§9
Zamówienia można składać za pośrednictwem sieci Internet poprzez wypełnienie formularza na stronie internetowej www.kozlek.pl (24 godziny na dobę, przez cały rok).
§10
Kupujący może wybrać sposób dostawy towaru kurierem DHL, kurierem DPD lub poprzez usługę Paczkomaty Inpost.
§11
Sprzedający wysyła towary jedynie na terytorium Unii Europejskiej.
§12
Koszt przesyłki ponosi Kupujący.
§13
Przy zakupach o łącznej wadze przekraczającej 30 kg przesyłka jest wysyłana w dwóch paczkach, co powoduje doliczenie do kwoty zamówienia kosztu przesyłki za drugą paczkę.
§14
Kupujący ma prawo do sprawdzenia zawartości przesyłki w obecności dostarczyciela (np. pracownika firmy kurierskiej) w celu sprawdzenia zgodności otrzymanej przesyłki ze złożonym zamówieniem.
Płatności
§15
Kupujący może wybrać sposób płatności za zamówienie przedpłatą (przelewem bankowym lub poprzez płatność online w systemie PayU) bądź przy odbiorze towaru.
§16
Standardowym dokumentem i dowodem sprzedaży jest paragon każdorazowo dołączony przez Sprzedającego do przesyłki z towarem. W przypadku gdy Kupujący jest przedsiębiorcą i poda w formularzu zamówieniowym firmę i numer NIP – Sprzedający wystawi fakturę. Sprzedający może również wystawić fakturę na życzenie Kupującego nie będącego przedsiębiorcą (bez konieczności podawania numeru NIP i nazwy firmy).
Pouczenie o odstąpieniu od umowy
§17
Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od umowy zakupu w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie produktów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie produktów.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (Sklep Zielarsko – Medyczny „Kozłek”, ul. Kombatantów 4, 80-464 Gdańsk, e-mail: Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć ) o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
§18
Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia produktów (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania produktów lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam produkty, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo produkty przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu produktów. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości produktów wynikające z korzystania z nich w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktów.
§19
Nie mogą Państwo odstąpić od tej części umowy, której przedmiotem są produkty ulegające szybkiemu zepsuciu lub mające krótki termin przydatności do użycia oraz produkty dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
Warunki reklamacji
§20
Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

Kupujący może zgłosić reklamację Sprzedającemu pisemnie, mailowo bądź telefonicznie na dane teleadresowe podane w §1 niniejszego Regulaminu.
§21
Sprzedający ustosunkuje się do złożonej reklamacji w okresie 14 dni licząc od dnia zgłoszenia reklamacji. W sytuacji uznania reklamacji Sprzedający zobowiązuje się do zwrotu ceny reklamowanego produktu przelewem na wskazane przez Klienta konto bankowe.
Postanowienia końcowe
§22
Znaki towarowe, loga graficzne, nazwy, opisy i zdjęcia są własnością odpowiednich firm, instytucji i osób prywatnych.
§23
Zawartość strony internetowej www.kozlek.pl jest objęta ochroną praw autorskich.
§24
W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.
 
opinie opinie lojalnosciowy platnosci shopmania